Akreditované kurzy MŠMT

Zapojení Carton Cajonu do výuky hudební, pohybové či dramatické výchovy je jednoduché a poradí si s ním každý pedagog, i když není zrovna bubeník.

Pro další vzdělávání pedagogů jsme připravili semináře se zkušenými lektory z České republiky i ze zahraničí. Semináře jsou akreditované MŠMT a vhodné pro DVPP.

stavíme hudební město v mateřské škole

Seminář ukazuje možnosti zapojení Carton Cajonu jako učební pomůcky do předškolního vzdělávání. Vychází z principů celostně pojaté elementární hudební pedagogiky. Propojuje nástrojové, vokální, poslechové a pohybové aktivity.

V dětských rukách se „kartonový kvádr“ stává kromě hudebního nástroje objektem probouzejícím dětskou fantazii a samotným předmětem hry. V zápalu zvídavosti tvoří děti z Carton Cajonů vlastní tvary, formy, pohádkové postavy či roboty.

Účastníci pod odborným vedením vytvářejí jednoduché architektonické modely, které následně „oživují“, aby se mohly stát předmětem jejich vlastní hudební zkušenosti. Znenadání se ocitají třeba v opeře, kostele či na zámku a stávají se součástí velkolepé hudebně-pohybové kompozice.

Obsah workshopu je sestaven v souladu s platnými vzdělávacími předpisy konkrétního typu a stupně škol. V rámci modelových pedagogických situací se účastník seznámí s novým didaktickým materiálem i improvizačními technikami pro danou školní skupinu. Důraz je kladen na prožitek, kreativitu a vlastní zkušenost. Každý seminář je zakončen krátkou didaktickou analýzou a reflexí.

OKRUHY SEMINÁŘE

Využití Carton Cajonu v hudebně-pohybové výchově v předškolním vzdělávání i jeho propojení s vokálními, instrumentálními a pohybovými činnostmi.
Metody aktivního poslechu hudby v předškolním vzdělávání.
Techniky improvizace a kreativního projevu v předškolním vzdělávání.
Písně s instrumentálními doprovody.

URČENO PRO

Učitelé MŠ
Učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Akreditované kurzy
pátek 20. 3. 2020
Čas: 9:00–17:00 h
Brno
REZERVOVATVíce infromací
sobota 21. 3. 2020
ČAS: 9:00–17:00 H
Praha
REZERVOVATVíce infromací

PRÁCE S CARTON CAJONEM
V ZÁKLADNÍM A VOLNOČASOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Seminář umožňuje účastníkům procvičit si své koordinační schopnosti. Seznámí se se základními technikami hry na Carton Cajon a možnostmi jeho využití ve výuce v kontextu celostně pojaté elementární hudební pedagogiky.

Rytmus je nedílnou součástí života. Základní lidské funkce (dech, tep srdce, chůze) probíhají v pravidelných impulsech. Během dne nás obklopují nesčetné více či méně pravidelné zvuky okolního světa – ať už se jedná o tikot hodin, čekání na semaforu na „zeleného panáčka“ či o projíždějící vlak. Rytmus je zkrátka všude kolem nás a jeho zapojení do výuky zlepšuje koordinační schopnosti a koncentraci žáků.

Obsah workshopu je sestaven v souladu s platnými vzdělávacími předpisy konkrétního typu a stupně škol. V rámci modelových pedagogických situací se účastník seznámí s novým didaktickým materiálem i improvizačními technikami pro danou školní skupinu. Důraz je kladen na prožitek, kreativitu a vlastní zkušenost. Každý seminář je zakončen krátkou didaktickou analýzou a reflexí.

OKRUHY SEMINÁŘE

Hra na tělo a body percussion v třídním kolektivu.
Technika hry na Carton Cajon a drobné perkusní nástroje.
Hra na Carton Cajon jako skupinová činnost (komunikace a orientace v rytmu, dynamika, ozvěny, signály, tempo atd.)
Písně s instrumentálními doprovody
Improvizace

URČENO PRO

Pedagogové volného času
Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ
Vychovatelé školských zařízení
Učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Akreditované kurzy
SOBOTA 14. 3. 2020
ČAS: 9:00–17:00 H
České Budějovice
REZERVOVATVíce infromací
sobota 3. 4. 2020
ČAS: 9:00–17:00 H
Olomouc
REZERVOVATVíce infromací
sobota 4. 4. 2020
ČAS: 9:00–17:00 H
Praha
REZERVOVATVíce infromací

Práce s cajonem na semináři

Společný nácvik a souhra na semináři s využitím Carton Cajonu

Dotazy ke kurzům? Kontaktujte nás.

Zavolejte nám nebo napište. 
Využijte kontaktní formulář.

Ochrana osobních údajů
Obchodní podmínky Carton Cajon
checkenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram