Rytmická dílna na semináři České Orffovy společnosti

Seminář hudební výchovy, který pořádá Česká Orffova společnost spolu se ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC, Rychnovská, se koná 22. - 24. listopadu v Praze. Nese název Svatá Cecílie, Cilka, podle Schulwerku si cinká. Na andělské klávesy s Orffem v nebi hraje si!

Tomáš Kerle na tomto semináři povede rytmickou dílnu s nástroji Carton Cajon, kde se zaměří na propojení pohybu, hlasu a hry na rytmické nástroje, zapojení principů africké rytmiky při hudební výuce. 

Tomáš je hráčem na klasickou bicí soupravu, basové bubny, djembe a rozmanité perkuse. Specializuje se na tradiční i moderní africké rytmy. Kromě hraní se intenzivně věnuje hudební a rytmické pedagogice, která je inspirována jak postupy evropských muziko-terapeutů, tak i intuitivní výukou západoafrických učitelů.

Smyslem celého semináře je poskytnout účastníkům možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s konkrétním písňovým a pohybovým materiálem, vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využívání ve škole. 

Seminář je určen učitelům s praxí i bez ní, studentům pedagogických fakult a konzervatoří, rodičům a přátelům hudební výchovy na mateřských, základních a základních uměleckých školách, terapeutům nebo rehabilitačním pracovníkům apod. 

Podrobnější informace o programu a celém semináři najdete zde. Přihlásit se můžete na tomto odkaze.

 

Ochrana osobních údajů
Obchodní podmínky Carton Cajon
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram